Consultoría política

A través desta mesma plataforma e dada a formación dos nosos asociados e colaboradoes podemos dar un asesoramento centrado na consultoría política, de xeito que calquera cuestión politolóxica que se queira plantexar, será contestada mediante un informe técnico que abarca dende asuntos derivados de recursos electorais ata ditames para ter coñecemento sobre as posibilidades electorais tanto en procesos de elección municipal, como xeral ou corporativo.