QUEN SOMOS

Pals Avogados e Asesores legais é un despacho fundado por Xosé Manuel Pacho, e radicado en Ourense que conta con máis de vinte anos de experiencia profesional en Galicia e no resto do Estado, centrándose nos diferentes campos do dereito práctico.

Ofréceselle ao cliente un servizo xurídico integral que trata de dar resposta ás diferentes necesidades actuais de cidadáns e pequenas empresas.